Flyers en Posters

Flyers voor het buurtcentrum in Wageningen. Ik kom er al heel lang en doe dit graag voor ze.

Posters die gaan over het leven van mijn vader. Nadat hij overleden was, kwam er een expositie van zijn kunstverzameling.

Delen mag! Graag zelfs.